Waarom John de Mol gelijk heeft

Jaap van DamBy Jaap van Dam
  • Published on December 1, 2017

Mediamagnaat John de Mol is niet blij met het nieuwe kabinet-Rutte. ‘Ik kan me er groen en geel aan ergeren’, verklaarde hij 23 november bij de lancering van zijn nieuwe bedrijf Talpa Network, berichte het Financiële Dagblad. Het nieuwe Talpa Netwerk is de parapluorganisatie waarin De Mol zijn tv- en radiozenders zoals 538 en SBS6 heeft ondergebracht.

Oorzaak van deze ergernis is het ‘gebrek aan een integrale visie’ over de versterking van de gehele Nederlandse mediasector. Volgens De Mol staat deze onder grote druk door de opkomst van Amerikaanse, zoals Facebook, Google en Tencent,en straks ook Chinese techconcerns. ‘Het kabinet moet niet passief toekijken hoe buitenlandse bedrijven ‘de Hollandse kaas van het brood eten’, vindt John De Mol.

Op de advertentiemarkt worden de groten groter en de kleintjes kleiner

Zijn deze zorgen ergens op gebaseerd en terecht? Ja. “Op de advertentiemarkt worden de groten groter en de kleintjes kleiner”, berichtte Trouw een jaar geleden over de dominante positie van Google en Facebook. Een jaar later hebben we ook de Chinezen te duchten. Tweederde van de wereldwijde advertentie-inkomsten gaan naar Google, Facebook, Tencent, Baidu en Alibaba, blijkt uit onderzoek van PWC.  In het eerste kwartaal van 2017 waren Google en Facebook verantwoordelijk voor 99 procent van de omzetgroei in de online-advertentiemarkt. Hiermee blijft weinig over van de democratische belofte van het internet. Er vindt een centralisatie plaatst en diezelfde centralisatie toont zich ook steeds duidelijker op de advertentiemarkt. De ‘Big Five’ maken de dienst uit. Gewone mediabedrijven, uitgeverijen en internetplatforms missen de slag bij het binnenhalen van online advertentie-inkomsten.

Ook op het gebied van video is het tijd voor zowel de politiek als mediabedrijven en ondernemers om zich te wapenen tegen deze situatie. Cisco heeft berekend dat in 2019 het internetverkeer voor 80% uit video zal bestaan. De Nederlandse online markt groeide in 2016 explosief. 13 % over de eerste helft van het jaar ten opzicht van een jaar geleden. Terwijl de totale online advertentie-uitgaven in 2016 1.58 miljard euro waren, was het in de eerste helft van 2017 al 1.640 miljard euro. Kijken we specifiek naar display advertenties dan zien we een explosieve groei in video advertenties. De eerste helft van 2017 laat een stijging van 42% zien ten opzichte van 2016. Terwijl dit alleen nog maar het begin is van een wereld waar de meest geconsumeerde content video is.

The foremost motive for investing in online news video is that consumers expect to see video content in their news feed

“The foremost motive for investing in online news video is that, in this day and age, consumers expect to see video content in their news feed”, zegt Edward Adams video news editor of Telegraph Media group, in een onderzoek naar de toekomst van online video uitgevoerd door de Reuters Institute.  Dit onderzoek bevestigt dat online video de dominante communicatievorm van de nabije toekomst is, en dat nieuws en media organisaties een antwoord moeten formuleren op het ‘off-site’ gaan van hun publiek; een situatie die zich kenmerkt door het verliezen van de directe relatie met de klant en advertentie-inkomsten. 80% van de geënquêteerde CEOs, hoofdredacteuren en digitale leiders van nieuws- en mediaorganisaties zeggen meer te willen investeren in online video. Het doel: advertentie-inkomsten vergaren terwijl andere advertentiestromen het laten afweten.

Nieuws- en mediaorganisaties bevinden zich echter in een Catch 22. Aan de ene kant is het een vereiste om de stap naar online video te maken, aan de andere kant hebben nieuws- en mediaorganisaties niet de technologische kennis en kunde in huis om de technische infrastructuur te creëren die goedkoop, modulair en schaalbaar van aard is. Met andere woorden, een technologische basis waarmee ze wel in staat zijn om te concurreren met de Facebooks van deze wereld.

Heeft John de Mol dus gelijk? Ja en nee. Ja, omdat het inderdaad vijf voor twaalf is voor veel nieuws- en mediaorganisaties in Nederland en elders in de wereld. Indien er niet snel politieke oplossingen gevonden worden zal de situatie steeds nijpender worden. Nee, omdat ook als overheden of een EU beslissen om de macht van de Big Five in te perken, een avant-garde technologische basis voor iedereen die wil kunnen concurreren een vereiste is. In een gelijk economisch speelveld zullen alleen partijen met de meeste technologische kennis en knowhow de winnaars zijn. Met andere woorden: every company is a technology company. Partijen die deze stap niet maken zullen de strijd verliezen. Partijen die inzetten op technologie, zoals Buzzfeed dat heeft gedaan, kunnen hun slag slaan in deze groeimarkt. Laat je inderdaad de kaas niet van het brood eten en zet in op technologie.

 

Did you find this post useful? Share with